PRIVACY VERKLARING

1-Verwerking persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van de diensten van Michèle Clermonts Fotografie of als je gegevens zelf verstrekt, kunnen er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Michèle Clermonts Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Je foto’s

De wijze van verwerking wordt gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2-Reden verwerking persoonsgegevens
De gegevens worden gebruikt voor de dienstverlening van Michèle Clermonts Fotografie. Zo kan er contact met je worden opgenomen per telefoon of e-mail indien je daarom verzoekt of als dit nodig is. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de uitvoering van een met jou overeen gekomen overeenkomst van een opdracht. De foto’s van je reportage worden 3 maanden bewaard en de bewerkte foto’s worden voor altijd bewaard. Tenzij je vraagt aan Michèle Clermonts Fotografie om deze te verwijderen of als Michèle Clermonts Fotografie word beëindigd.

3-Bewaren persoonsgegevens
Michèle Clermonts Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken.

4-Delen met anderen
Persoonsgegeven worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

De foto’s waar je een selectie uit kunt maken worden gedeeld met Pixieset, ook je naam en e-mail adres wordt gedeeld met Pixieset. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing: https://pixieset.com/privacy
Het versturen van bewerkte foto’s gaat via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing: https://wetransfer.com/legal/privacy

5-Websitebezoek
Op de website van Michèle Clermonts Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals uw IP-adres, om data te verzamelen voor bezoekersaantallen, paginabezoeken en bron websites.

6-Portretrecht
Foto’s waar je kenbaar op staat mogen door Michèle Clermonts Fotografie alleen gebruikt worden op de website en social media met jouw toestemming. Deze toestemming zal Michèle Clermonts Fotografie je na de fotoshoot altijd vragen. Let op, portretrecht geldt niet voor dieren. Deze foto’s mogen in principe te allen tijden door Michèle Clermonts Fotografie worden gebruikt, ook voor commerciële doeleinden.

7- Cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst. Deze worden gebruikt om internetgedrag van bezoekers te analyseren voor de verbetering van onze dienstverlening en websitegebruik.

8-Persoongegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegeven in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit verzoek kun je sturen naar michelefotografie@outlook.com. Michèle Clermonts Fotografie zal binnen maximaal vier weken op je verzoek reageren.

9- Beveiliging
Michèle Clermonts Fotografie neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

HOME - PRIVACY VERKLARING