ALGEMENE VOORWAARDEN

1-Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Michèle Clermonts Fotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat alleen vooraf en schriftelijk aangeven.
 3. Deze algemene voorwaarden mogen op ieder gewenst moment aangepast worden door Michèle Clermonts Fotografie
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Michèle Clermonts Fotografie en de klant.

2-Fotoshoots
 1. De klant kiest voor een fotoshoot van Michèle Clermonts Fotografie omdat deze fotografiestijl de klant aanspreekt. Michèle Clermonts Fotografie is vrij haar kennis en inzicht toe te passen bij de fotoshoots.
 2. Het is belangrijk dat de dieren van de klant op een gewenste plaats enkele tijd stil kunnen blijven staan of zitten. Kunnen ze dit niet, dan kan dit sterk van invloed zijn op het resultaat van de fotoshoot.
 3. De klant zorg dat hij/zij klaar staat op de afgesproken tijd en locatie met Michèle Clermonts Fotografie. Voor ieder fotoshoot pakket staan bepaalde tijden, te laat komen of klaar staan gaat ten koste van deze tijd.
 4. Na iedere fotoshoot zal Michèle Clermonts Fotografie een selectie maken van alle gemaakte foto's voor de fotopagina. Michèle Clermonts Fotografie maakt deze selectie naar eigen inzicht. Zij is vrij om te bepalen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om te tonen. De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 5. Binnen maximaal 7 dagen ontvangt de klant op het opgegeven e-mailadres de geselecteerde foto’s via zijn/haar eigen fotopagina via het programma Pixieset. Deze foto’s zijn van webformaat en met een watermerk. Deze foto’s zijn bedoeld om een selectie te maken en mogen niet gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 6. De fotopagina zal maximaal 6 maanden online staan om de klant de kans te geven om een selectie te maken en door te geven aan Michèle Clermonts Fotografie.
 7. Na het doorgeven van de door de klant geselecteerde foto’s, ontvangt de klant deze binnen maximaal 4 weken.
 8. Alle bestelde foto's worden zorgvuldig bewerkt in de eigen stijl van Michèle Clermonts Fotografie. Het is daarom niet toegestaan om een filter of andere bewerkingen toe te passen op de foto's en ze vervolgens te gebruiken voor publicatie op welke manier dan ook.
 9. De bewerkte foto's worden door Michèle Clermonts Fotografie minimaal 5 jaar bewaard.

3-Boekingen
 1. Voor het boeken van een fotoshoot dient de klant altijd het boekingsformulier op de website van Michèle Clermonts Fotografie in te vullen. Hierna zal de fotoshoot altijd per e-mail worden bevestigd aan de klant. Na het invullen van dit boekingsformulier en ontvangen van de bevestigingsmail is de klant gebonden aan de overeenkomst van deze koop.
 2. Reiskosten naar de locatie van de fotoshoot zitten niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en worden apart berekend.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte verplicht Michèle Clermonts Fotografie niet tot levering van een deel van de dienst tegen een proportionele prijs.
 4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot dient door de klant binnen 14 dagen te worden voldaan. Is de fotoshoot niet volledig betaald, dan worden er door Michèle Clermonts Fotografie geen foto’s geleverd aan de klant.
 5. Het annuleren van een fotoshoot kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Bij annulering na deze tijd, wordt er een percentage van 25% in rekening gebracht.
 6. Indien Michèle Clermonts Fotografie niet in staat is om de geboekte fotoshoot afspraak na te komen, zal zij samen met de klant kosteloos een nieuwe datum plannen.
 7. Indien er slecht weer is op de afgesproken dag van de fotoshoot zal Michèle Clermonts Fotografie besluiten of de fotoshoot geannuleerd wordt of door zal gaan. In geval van annulering zal zij samen met de klant kosteloos een nieuwe datum plannen.

4-Betaling en levertijd
 1. Alle bedragen genoemd zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Voor een fotoshoot ontvang je van Michèle Clermonts Fotografie een prijsopgave van het door jou gewenste pakket en bijkomende kosten. Na de fotoshoot ontvang je van Michèle Clermonts een verzoek tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 3. De betalingstermijn van het verschuldigde bedrag is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is de factuur niet volledig voldaan door de klant binnen de betalingstermijn, dan zal Michèle Clermonts Fotografie stappen ondernemen om contact op te nemen met de klant. Is het verschuldigde bedrag binnen 28 dagen nog niet voldaan, dan zal Michèle Clermonts Fotografie een incassobureau inschakelen. Alle daarbij komende kosten zijn voor de rekening van de klant.
 4. Alleen als het volledige bedrag door Michèle Clermonts Fotografie is ontvangen, wordt het bewerken van de foto’s gestart en ontvangt de klant de foto’s binnen de genoemde levertijd.

5-Cadeaubonnen
 1. Je kunt bij Michèle Clermonts Fotografie cadeaubonnen kopen voor een door de klant te bepalen bedrag.
 2. Cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden en niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Je mag een cadeaubon schenken of verkopen aan iemand anders.
 4. Je kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot of losse foto’s nabestellen.
 5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de fotoshoot of bestelling.
 6. Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde, je krijgt geen geld of tegoed retour indien de bestelling een lagere waarde heeft als de cadeaubon.
 7. Er mogen meerdere cadeaubonnen gebruikt worden per persoon.

6-Klachten
 1. Klachten dienen na de levering van het werk zo snel mogelijk, maar minimaal binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Michèle Clermonts Fotografie te worden gemeld.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen bij het indienen van een klacht. Michèle Clermonts Fotografie zal kijken wat ze kan betekenen voor de klant.

7-Aansprakelijkheid
 1. Michèle Clermonts Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
 2. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Michèle Clermonts Fotografie, in welke zin dan ook.
 3. De klant is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigendommen. Schade aan deze eigendommen is op geen enkele wijze te verhalen op Michèle Clermonts Fotografie.
 4. Michèle Clermonts Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van door Michèle Clermonts Fotografie ingeschakelde derden.
 5. De uitvoering van de fotoshoot is geheel voor eigen risico en verantwoordelijk van de klant. Michèle Clermonts Fotografie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste opzet van Michèle Clermonts Fotografie.
 6. De klant dient de schade waarvoor Michèle Clermonts Fotografie aansprakelijk kan worden gehouden binnen maximaal 14 dagen te melden.

8-Auteursrecht en publicaties
 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven altijd in het bezit van Michèle Clermonts Fotografie.
 2. Op alle foto’s gemaakt door Michèle Clermonts Fotografie rusten altijd auteursrechten. Het is niet toegestaan deze foto's te dupliceren, delen, kopiëren, screenshotten, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Michèle Clermonts Fotografie. Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden/foto's wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Alle gemaakte foto's blijven ten alle tijden eigendom van Michèle Clermonts Fotografie. Elk gebruik dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Michèle Clermonts Fotografie.
 4. Bij het boeken van een fotoshoot of kopen van foto's, koop je niet automatisch het auteursrecht af, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, met een bijpassende vergoeding. Met het verzenden van foto's naar klanten wordt enkel een licentie over deze foto's verleend.
 5. Voor het gebruik van foto's voor publicatie door of voor derden, al dan niet commercieel, dient altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Michèle Clermonts Fotografie. Hierop moet dan via een schriftelijke overeenkomst toestemming voor gegeven worden.
 6. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: ‘Foto: Michèle Clermonts Fotografie’. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 8. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang je enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten of persoonlijkheidsrechten van Michèle Clermonts Fotografie, heeft Michèle Clermonts Fotografie recht op een vergoeding, zie zij zelf bepaald. Deze vergoeding is voor de gebruikelijke kosten die betaald hadden moeten worden en de geleden schade.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Michèle Clermonts Fotografie.
 11. Het portretrecht ligt bij de klant, dieren hebben geen portretrecht. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft een klant toestemming aan Michèle Clermonts Fotografie om de gemaakte foto's te gebruiken voor het portfolio en ander promotiemateriaal.
 12. Als de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van de gemaakte foto's door Michèle Clermonts Fotografie, dient dit vooraf en schriftelijk aangegeven te worden bij Michèle Clermonts Fotografie.

Michèle Clermonts Fotografie
Venray
KVK: 66001897, BTW: NL002246339B53

Januari 2023

HOME - algemene voorwaarden